Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án xây dựng Viện dưỡng lão tại Hà Nam

Dự án xây dựng Viện dưỡng lão tại Hà Nam
Ngày11 tháng 4 năm 2018 UBND tỉnh Hà Nam đã có Văn bản số 870/UBND-GTXD đồng ý chủ  trương để​ Tập đoàn Medical Corporation Yuzankai (Nhật Bản) khảo sát, nghiên cứu đề xuất dự án đầu tư xây dựng Viện dưỡng lão tại vị trí thuộc phạm vi Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm y tế chất lượng cao của vùng tại thành phố Phủ Lý.​