Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (gói thầu PL3-02) xây dựng cầu Liêm Chính, đường D4-N7 đoạ...

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (gói thầu PL3-02) xây dựng cầu Liêm Chính, đường D4-N7 đoạn từ Km0-Km1+00 và tuyến đường tránh ĐT491, hạ tầng kỹ thuật kèm theo và một số tuyến cống thu gom nước thải nằm ngoài đường D4-N7 thuộc dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam tiểu dự án thành phố Phủ Lý