Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở ...

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở đô thị tạixã Đại Cương, huyện Kim Bảng (giai đoạn 1)