Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng công trình Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Đồng Văn I

Tin tức - Sự kiện  
Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng công trình Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Đồng Văn I

Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị: Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên  tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng công trình Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Đồng Văn 1.

 Sau khi xem xét, Đoàn kiểm tra nhận thấy có rất nhiều tồn tại công trình tại thời điểm kiểm tra.

Về tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình trên cơ sở kiểm tra hồ sơ công trình còn một số tồn tại, gồm:

- Thiếu toàn bộ các hợp đồng kinh tế của chủ đầu tư với các nhà thầu khảo sát, thiết kế, giám sát, thi công;

- Chưa lập quy trình bảo trì công trình theo quy định;

- Thiếu toàn các hồ sơ năng lực giám sát, đề cương giám sát, quyết định thành lập tổ tư vấn giám sát và chứng chỉ hành nghề của các cá nhân tham gia giám sát thi công xây dựng.

Đối với công tác thi công và nghiệm thu công trình chưa tuân thủ các quy định tại Nghị định Số 46/2015/NĐ-CP ngày12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, cụ thể:

- Không có biện pháp thi công xây dựng và biện pháp đảm bảo an toàn lao động;

- Không có nhật ký thi công, bản vẽ hoàn công;

- Không có biên bản nghiệm thu giai đoạn thi công, biên bản lấy mẫu thí nghiệm, nghiệm thu vật liệu đầu vào;

- Không có kết quả kiểm tra, thí nghiệm vật liệu chính (gạch xây, bu lông thép, thép hình, thép tấm, bê tông bể, bê tông sàn các tầng,..);

Kiểm tra hiện trạng các hạng mục công trình đã thi công cơ bản hoàn thành nhưng không đúng hồ sơ thiết kế được thẩm định, phê duyệt và giấy phép xây dựng được cấp, cụ thể:

- Thay đổi kích thước bề rộng hành lang các dãy nhà từ 1,2m lên 2,0m dẫn đến thay đổi diện tích sử dụng và kết cấu công trình;

- Thi công không đúng chi tiết liên kết các dầm dọc D1 thực tế thi công liên kết 02 bu lông (thiết kế chi tiết liên kết 04 bu lông);

- Thay đổi cầu thang từ cầu thang thép sang cầu thang khung thép, bản thang đổ bê tông cốt thép.

- Giằng cổ móng chưa thi công (thiết kế 4F18); thực tế đang đặt thép chờ là 2F8;

Trên công trường không có các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường theo quy định (không có sổ nhật ký an toàn lao động, không lập các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và thiết bị, phương tiện thi công, không có biển cảnh báo đề phòng an toàn lao động);

Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Dịch vụ nhà Việt Nam phải thực hiện và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng trong quá trình thực hiện công trình xây dựng.Tổ chức mời, triệu tập các đơn vị (tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát) rà soát kiểm tra một số điều chỉnh, thay đổi so với thiết kế được duyệt, so với giấy phép xây dựng được cấp, nêu biện pháp khắc phục (nếu có thể), báo cáo về Sở Xây dựng.​