Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra công trình hồ điều hòa của Nhà máy xi măng Hoàng Long

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kiểm tra công trình hồ điều hòa của Nhà máy xi măng Hoàng Long

Thực hiện Công văn số 321/VPUB-GTXD ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc phối hợp kiểm tra công trình hồ điều hòa của Nhà máy xi măng Hoàng Long tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm.

Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị kiểm tra công trình hồ điều hòa của Nhà máy xi măng Hoàng Long tại xã Thanh Nghị phối hợp tham dự có Chi cục bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và môi trường, UBND huyện Thanh Liêm, UBND xã Thanh Nghị và Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Long.

Sau khi kiểm tra hồ sơ thiết kế, quản lý chất lượng công trình hồ điều hòa cho thấy chủ đầu tư đã lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ hoàn công và biên bản nghiệm thu hạng mục hồ điều hòa; có tổng mặt bằng được Sở Xây dựng phê duyệt. Đối với việc thi công hồ điều hòa vị trí, kích thước hồ điều hòa cơ bản phù hợp với tổng mặt bằng được phê duyệt, hồ sơ thiết kế do chủ đầu tư lập. Kiểm tra các vị trí cống thì có 01 vị trí cống từ Chùa cửa rừng vào hồ điều hòa thi công sai khác so với hồ sơ thiết kế (thiết kế cống BTCT D1000, thực tế kiểm tra cống là BTCT D600).

Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường các đại biểu đều nhất trí nguyên nhân gây ra ngập úng là do vị trí cống từ Chùa cửa rừng vào hồ điều hòa bị cỏ, đất che lấp và đặc biệt vị trí cống thoát ra từ hồ và cống qua đường 495 chảy ra sông bị đất, đá che lấp miệng cống, ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước của hồ điều hòa.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty cổ phần xi măng Hoàng Long thực hiện thi công cống thoát nước từ Chùa cửa rừng vào hồ điều hòa đúng theo hồ sơ thiết kế. Đồng thời phối hợp với UBND xã Thanh Nghị thường xuyên kiểm tra, nạo vét khơi thông dòng chảy của các vị trí cống khu vực hồ điều hòa đảm bảo việc tiêu thoát nước.

Đề nghị UBND huyện Thanh Liêm chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với UBND xã Thanh Nghị rà soát, xác định các vị trí tiêu thoát nước, các điểm ngập úng để khơi thông dòng chảy (tạm thời) đồng thời đề xuất phương án xử lý để đảm bảo tiêu thoát cho toàn bộ lưu vực thoát nước xung quanh Nhà máy xi măng Hoàng Long. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND huyện Thanh Liêm kiểm tra phạm vi, ranh giới giao đất của dự án và các nội dung liên quan đến cam kết đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.