Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhà máy xi măng Long Thành tại xã Thanh Sơn huyện Kim Bảng và thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam

Thông tin về quy hoạch  
Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhà máy xi măng Long Thành tại xã Thanh Sơn huyện Kim Bảng và thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam