Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở phía Tây thị trấn Bình Mỹ huyện Bìn...

Thông tin về quy hoạch  
Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở phía Tây thị trấn Bình Mỹ huyện Bình Lục