Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở đô thị Thái Hà - Vạn Hải Lý

Thông tin về quy hoạch  
Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở đô thị Thái Hà - Vạn Hải Lý