Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở đô thị tại lô 1.3 DT10 theo quy hoạch chung xâ...