Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhà máy xử lý rác thải tại thung Đám Gai, xã Thanh Thủy,...