Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định V/v công bố bãi bỏ các quy hoạch theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 59 Luật Quy hoạch