Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về Dự án và tình hình thực hiện Dự án Sân golf Kim Bảng của Công ty cổ phần Trường An tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng , tỉnh Hà Nam

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
Thông báo về Dự án và tình hình thực hiện Dự án Sân golf Kim Bảng của Công ty cổ phần Trường An tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng , tỉnh Hà Nam