Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V.v đủ điều kiện chào bán 28 căn liền kề tại lô đất LK1, LK2, LK3 -dự án Khu dịch vụ, nhà ở công nhân Khu công nghiệp...

Nhà ở và thị trường BĐS  
V.v đủ điều kiện chào bán 28 căn liền kề tại lô đất LK1, LK2, LK3 -dự án Khu dịch vụ, nhà ở công nhân Khu công nghiệp Đồng Văn IV, tỉnh Hà N

Theo  quy định của Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Quốc Hội:

+  Khoản 1 điều 55, Điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh: “1. Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơdự án, thiết kế bản vẽ thi công đãđược cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành  trong  tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn  thành  xong phần móng của tòa nhà đó".

+Khoản 1 điều 56: “1. Chủ đầu tưdự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng"

Theo đó hồ sơ của Công ty đầu tư hạ tầng và đô thị Viglacera-Tổng Công ty Viglacera – CTCP còn thiếu một số giấy tờ sau:

+ Giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

+ Giấy tờ về việc thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng của ngân hàng thương mại có đủ năng lực.

Do còn thiếu một số giấy tờ có liên quan nên 28  căn liền kề tại lô đất LK1,  LK2,  LK3 - dự án Khu dịch vụ, nhà ở công nhân Khu công nghiệp Đồng Văn IV, tỉnh Hà Nam chưa đủ điều kiện để đưa vào kinh doanh.

Sở Xây dựng trân trọng thông báo.​​