Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn ...

Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
Xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Hà Nam