Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến dự thảo phương án xây dựng giá dịch vụ thoát nước thải thành phố Phủ Lý

Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
Xin ý kiến dự thảo phương án xây dựng giá dịch vụ thoát nước thải thành phố Phủ Lý