Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến dự thảo Quy trình kiểm định, đánh giá chất lượng công trình phục vụ công tác sửa chữa, bảo trì các công tr...

Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
Xin ý kiến dự thảo Quy trình kiểm định, đánh giá chất lượng công trình phục vụ công tác sửa chữa, bảo trì các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam