Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh ...

Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
Xin ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hà Nam đến năm 2030