Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí xây dựng

Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí xây dựng