Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng về sản xuấ...

Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
Xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch