Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến về dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo ...

Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
Xin ý kiến về dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ