Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thủ tục Hành chính

Danh sách thủ tục hành chính  
thủ tục hành chính
STTTên Thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan giải quyết
1 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh. Lĩnh vực quy hoạch Sở Xây dựng
2 Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Lĩnh vực quy hoạch Sở Xây dựng
3 Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quản lý Lĩnh vực quy hoạch Sở Xây dựng
4 Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
5 Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
6 Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
7 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
8 Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C Cấp giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài
9 Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C Cấp giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài
10 Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án đầu tư. Cấp giấy phép xây dựng
11 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép XD đối với CT cấp I, II; CT tôn giáo; CT di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án đầu tư Cấp giấy phép xây dựng
12 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
13 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III Cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
14 Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng) Cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề
15 Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài Cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề
16 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III. Cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề
17 Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III. Cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
18 Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III Cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
19 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP: do giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; cho thuê, cho mưọn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề; sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề) Cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
20 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn) Cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề
21 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp Cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
22 Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua Lĩnh vực Nhà ở Sở Xây dựng
23 Thủ tục đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP Lĩnh vực Nhà ở Sở Xây dựng
24 Thủ tục đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP. Lĩnh vực Nhà ở Sở Xây dựng
25 Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Lĩnh vực Nhà ở Sở Xây dựng
26 Thủ tục thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh. Lĩnh vực Nhà ở Sở Xây dựng
27 Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh Lĩnh vực Nhà ở Sở Xây dựng
28 Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước Lĩnh vực Nhà ở Sở Xây dựng
29 Thủ tục cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước Lĩnh vực Nhà ở Sở Xây dựng
30 Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Lĩnh vực Nhà ở Sở Xây dựng
>>>|
Previous Page 1-30 Next Page