Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Lịch tiếp dân  
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
SỞ Y TẾ TỈNH HÀ NAM TIẾP CÔNG DÂN ĐẾN ĐỀ ĐẠT Ý KIẾN
HOẶC KHIẾU NẠI TỐ CÁO

1. Thời gian tiếp công dân thường xuyên

- Buổi sáng:   + Mùa hè:     Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút;

                      + Mùa đông: Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ.

- Buổi chiều: + Mùa hè:      Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ;

                     + Mùa đông: Từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút.

Thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ, tết: Nghỉ theo quy định.

2. Địa điểm tiếp công dân

Địa điểm tiếp công dân của Sở Y tế tỉnh Hà Nam tại Phòng tiếp dân của Sở Y tế; địa chỉ: Đường Trường Chinh – Phường Minh Khai – Phủ Lý – Hà Nam.

3. Tổ chức tiếp công dân

3.1. Giám đốc Sở Y tế tiếp công dân định kỳ

Giám đốc Sở Y tế trực tiếp hoặc tùy theo nội dung phân công Phó giám đốc Sở Y tế tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hàng tháng tại địa điểm tiếp công dân của Sở Y tế, nếu ngày tiếp công dân định kỳ của Giám đốc hoặc Phó giám đốc được phân công trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp Giám đốc hoặc Phó giám đốc được phân công không thể thực hiện việc tiếp công dân theo lịch đã công bố vì lý do khách quan thì lùi lịch tiếp công dân sang thời gian khác.

3.2. Thanh tra Sở Y tế tiếp công dân

          Thanh tra Sở Y tế là bộ phận thường trực tiếp công dân, bố trí cán bộ tiếp công dân hàng ngày theo thời gian tiếp công dân thường xuyên ở trên.

Tin liên quan