Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược-Quy hoạch-Kế hoạch  
24/09/2018
Ngày 24/9/2018 Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 946/KH-SYT về việc triển khai vắc xin bại liệt tiêm (IPV) trong tiêm chủng tại tỉnh Hà Nam
15/09/2017
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT trong các cơ sở KCB của Nhà nước thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam
28/10/2016
Ngày 28/10/2016 Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 906/KH-SYT Kế hoạch đào tạo,bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017 và giai đoạn 2016-2020
26/10/2016
Ngày 26/10/2016 Sở Y tế ban hành kế hoạch số 893/Kh-SYT Kế hoạch công tác thanh tra y tế năm 2017
10/09/2016
Quyết định số 4797/QĐ-BYT ngày 06/9/2016 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Y tế năm 2016
12/01/2016
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 893/QĐ- TTg, ngày 19/06/2015 phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin (ATTT) đến năm 2020
16/01/2015
Kế hoạch số 44/KH-BCĐ HIV/AIDS ngayf/01/2015 của Ban chỉ đạo Phòng, chống HIV/AIDS & Phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm