Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Số liệu - Báo cáo  
25/02/2015
Từ ngày 27/1/2015 đến ngày 12/2/2015 Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm số 01 (do Sở Y tế chủ trì)theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 06/01/2015 của UBND tỉnh đã tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Lý Nhân và Bình Lục. Kết quả như sau:
19/01/2015
Báo cáo số 55/BC-SYT ngày 19/01/2015 của Sở Y tế Hà Nam về việc báo cáo kết quả điều tra nhiễm độc chì tại công ty TNHH hệ thốn dây dẫn Sumi Việt Nam tại Hà Nam
12/01/2015
Trong năm 2014, hoạt động phòng chống HIV/AIDS của tỉnh, luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban chỉ đạo PC HIV/AIDS và PC TNMT, MD tỉnh. Sự chỉ đạo trực tiếp của Cục phòng, chống HIV/AIDS và Sở Y tế Hà Nam nên đã đạt được những kết quả nhất định. Bên cạnh đó cũng gặp nhiều khó khăn và tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới và những năm tiếp theo.