Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ THUỘC THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ THUỘC THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

 

 • Ký hiệu
 • 37/2016/TT-BYT
 • Trích yếu
 • Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
 • Người ký
 • Nguyễn Thị Kim Tiến
 • Đơn vị soạn thảo
 • Vụ Tổ chức cán bộ
 • Đơn vị ban hành
 • Bộ Y Tế
 • Ngày ban hành
 • 25/10/2016 09:43
 • Loại văn bản
 • Thông tư
 • Độ khẩn
 • Bình thường
 • Độ mật
 • Bình thường
 • Xem chi tiết thông tư