Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG TƯ SỐ 37/2016/TT-BYT NGÀY 25/10/2016 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ THUỘC THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

THÔNG TƯ SỐ 37/2016/TT-BYT NGÀY 25/10/2016 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ THUỘC THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

 

 • Ký hiệu
 • 37/2016/TT-BYT
 • Trích yếu
 • Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
 • Người ký
 • Nguyễn Thị Kim Tiến
 • Đơn vị soạn thảo
 • Vụ Tổ chức cán bộ
 • Đơn vị ban hành
 • Bộ Y Tế
 • Ngày ban hành
 • 25/10/2016 09:43
 • Loại văn bản
 • Thông tư
 • Độ khẩn
 • Bình thường
 • Độ mật
 • Bình thường
 • Xem chi tiết thông tư