Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 Ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày

Thông tư 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 Ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày
Thông tư 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 Ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày

 

 • Ký hiệu
 • 46/TT-BYT
 • Trích yếu
 • Ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày
 • Người ký
 • Nguyễn Viết Tiến
 • Đơn vị soạn thảo
 • Phòng Nghiệp vụ Y và Dược bệnh viện
 • Đơn vị ban hành
 • Bộ Y Tế
 • Ngày ban hành
 • 30/12/2016 16:51
 • Loại văn bản
 • Thông tư
 • Độ khẩn
 • Bình thường
 • Độ mật
 • Bình thường
 • Xem chi tiết Thông tư