Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Tổng kết công tác Đảng, công tác chính quyền năm 2019,triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng ...

Tin Y tế Tin hoạt động  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Tổng kết công tác Đảng, công tác chính quyền năm 2019,triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
Dự hội nghị có TTND, PGS.TS Lê Quang Minh –TUV, Giám đốc Sở Y tế, BsCKI Văn Tất Phẩm - Phó giám đốc Sở Y tế.

Năm 2019, Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thống nhất, đoàn kết, luôn đổi mới về phương thức lãnh đạo, ban hành quyết định đúng, khách quan cho sự phát triển của Bệnh viện; toàn thể cán bộ đảng viên Bệnh viện luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có ý thức phấn đấu vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có tinh thần đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao y đức, thực hiện quy tắc ứng xử và quy chế chuyên môn, từng bước đưa bệnh viện phát triển, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. 100% cán bộ, đảng viên; công chức, viên chức và người lao động được học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của Đảng; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “xây dựng, chỉnh đốn Đảng" và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Coi đây là nhiệm vụ then chốt hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Toàn Đảng bộ đã duy trì, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt cấp Ủy, sinh hoạt Chi bộ; trong sinh hoạt đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo tính chiến đấu trong đảng viên. Nghị quyết đề ra sát chức năng nhiệm vụ và thực tế. Trong lãnh đạo, chỉ đạo coi trọng kiểm tra, giám sát; đánh giá đúng kết quả hoạt động, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, thiêu sót và rút ra bài học kinh nghiệm. Trong năm, đã kết nạp 10 quần chúng ưu tú vào Đảng; 8 đảng viên dự bị được công nhận đảng viên chính thức; 8 đảng viên được phát thẻ Đảng và 01 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2019: có 4 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 21 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 16 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và182 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ...

IMG_62571.JPG

IMG_6263.JPG

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Năm 2019 đã khám bệnh cho 198.246 lượt bệnh nhân (đạt 104, 34%). Có 36.173 lượt bệnh nhân điều trị nội trú; chụp X.Quang 98.924 lượt, siêu âm 84.826 lượt, xét nghiệm 265.978 ca, phẫu thuật 4.090 ca… Trong năm,Bệnh viện đãtiếp nhận 545 sinh viên thực tập, cử trên 30 lượt cán bộ tham gia tập huấn, cập nhật kiến thức mới từ Trung ương. Tổ chức 3 lớp học cho 390 cán bộ nhân viên Bệnh viện “thay đổi tư duy, hướng tới sự hài lòng của người bệnh". Đồng thời, đào tạo chuyển giao 7 kỹ thuật mới theo gói “cấp cứu cơ bản" cho 11 bác sĩ từ hai Trung tâm y tế huyện; đào tạo theo nhu cầu xã hội 28 lượt người… Song song với công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện cũng đẩy mạnh nghiên cứu khoa học.Đã thực hiện và nghiệm thu 16 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, đang thực hiện 01 đề tài cấp tỉnh, công bố 5 công trình nghiên cứu trên tạp chí y học Việt Nam...

IMG_6271.JPG
IMG_6275.JPG

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2019, năm 2020 Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, viên chức và lao động, thực hiện đúng các chủ trường đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nêu cao tinh thần trách nhiệm y đức; thực hiện nghiêm các quy chế chuyên môn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao với chất lượng cao. Tăng cường công tác đào tạo cán bộ, nâng cao trình độ cán bộ kỹ thuật chuyên sâu và hoạt động của Hội đồng khoa học kỹ thuật công nghệ của Bệnh viện, triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và sáng tiến cải tiến kỹ thuật trong công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TTND,PGS.TS Lê Quang Minh - TUV, Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh muốn phát triển, phải đẩy mạnh hoạt động của Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu để tăng nguồn thu cho Bệnh viện; tập trung rà soát các điều kiện về trình độ cán bộ; khả năng đáp ứng của trang thiết bị, danh mục kỹ thuật, các đề án xã hội hóa đã được phê duyệt, nhanh chóng triển khai các dịch vụ kỹthuật mới nhằm tăng cường cung cấp dịch vụ y tế có chất lượng cao cho người bệnh. Nhanh chóng hoàn chỉnh phầm mềm công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu quản lý trong khám chữa bệnh. Đặc biệt, phải có kế hoạch phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết các vướng mắc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Khắc phục những bất cập về cơ sở hạ tầng, giải quyết tốt vấn đề sau tuyển dụng cán bộ, tăng thu dung bệnh nhân, tạo ra điểm nhấn về công nghệ thông tin, con người… đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

Tại hội nghị, có 01 Chi bộ và 11 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 được khen thưởng./.