Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bị mất thẻ BHYT vẫn được thanh toán trực tiếp

Tin Y tế Tin cần biết  
Bị mất thẻ BHYT vẫn được thanh toán trực tiếp
Sau khi nghiên cứu một số kiến nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 5823/BYT-BH đưa ra một số hướng dẫn cụ thể.

Theo đó, khi bệnh nhân đang trong tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong hoặc bị mất thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mà không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện thì sẽ được thanh toán trực tiếp.

Ngoài ra, Bộ Y tế còn nêu ý kiến về một số kiến nghị khác của Bảo hiểm xã hội Việt Nam như:

- Đã có công văn giao Giám đốc Sở Y tế phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh thuộc Bộ Công an xây dựng danh sách bệnh xá thuộc Bộ Công an có mô hình hoạt động là bệnh viện thì được khám chữa bệnh thông tuyến huyện;

- Đã đề nghị Bộ Quốc phòng đánh giá, rà soát và lập danh sách bệnh xá có mô hình hoạt động là bệnh viện để thực hiện thông tuyến huyện cho người dân tham gia BHYT khi đến khám chữa bệnh;

- Sẽ tiếp tục khảo sát, đánh giá thực trạng để bổ sung vào các quy định hiện hành về đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu (nếu cần thiết);

- Các cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội cần nghiên cứu nội dung của các quy định chuyên môn để thực hiện chuyển dịch vụ cận lâm sàng bảo đảm phù hợp, đáp ứng yêu cầu chuyên môn trong khám chữa bệnh;

- Việc xác định cơ sở khám chữa bệnh BHYT ban đầu cho người có thẻ BHYT là người nước ngoài do Sở Y tế xác định…

Công văn này được ban hành ngày 02/10/2019​


Nguyễn Hương (Theo Luatvietnam.vn)