Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cuối 2018: 143 thủ tục hành chính mới sẽ được triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia

Tuyên truyền, Phổ biến Cải cách hành chính  
Cuối 2018: 143 thủ tục hành chính mới sẽ được triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia
Dự kiến đến cuối năm 2018 sẽ triển khai thêm 143 thủ tục hành chính mới trên Cơ chế một cửa quốc gia, nâng tổng số lên 196 thủ tục, đạt 78% trên tổng cộng 251 thủ tục sẽ được triển khai đến năm 2020 theo rà soát mới nhất của các bộ, ngành.

Bên cạnh đó, từ ngày 01/7/2018, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với các bộ, ngành và các đơn vị có liên quan triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi thuộc 13 tỉnh, thành phố, với 11 thủ tục hành chính liên quan đến tàu, thuyền. Hiện nay, đang triển khai nâng cấp mở rộng phiên bản điện văn hàng không và thử nghiệm kỹ thuật tiếp nhận thông tin Người đặt chỗ (PNR); đồng thời, tiếp tục rà soát các vướng mắc kỹ thuật để khắc phục, nâng cấp hệ thống.

Ngoài ra, duy trì, vận hành ổn định Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của ngành Hải quan. Tính đến nay, tổng số DVCTT đạt tối thiểu mức độ 3 trong lĩnh vực hải quan là 170/180 TTHC (chiếm trên 94,4% số lượng TTHC): trong đó, số DVCTT đạt mức độ 4 là 161; số DVCTT đạt mức độ 3 là 9 TTHC; còn lại 10 TTHC đang ở mức độ 1 và 2.

Ngành Hải quan cũng đang tiếp tục triển khai Đề án nộp thuế trực tiếp tại cổng thanh toán điện tử  24/7 (hiện đã ký kết với 15 ngân hàng thương mại phối hợp thu 24/7 và 38 ngân hàng phối hợp thu) để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp giảm bớt thời gian, chi phí và có thể nộp bất cứ lúc nào.​


baovephapluat.vn