Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng

Kết quả giải quyết TTHC Lĩnh vực KCB  
Danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng
Danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (Theo quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ quy định về hoạt động tiêm chủng)

Danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng 
(Theo quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ quy định về hoạt động tiêm chủng)


​STT
Tên cơ sở
Địa chỉ
Người đứng đầuNgày công bố​
​1
Phòng tiêm chủng thuộc Phòng khám đa khoa Duy Hà, Công ty TNHH Tuấn Tú 108​238 B, khu đô thị mới Đồng Văn, Duy Tiên, Hà nam​
Lê Xuân Thạc​2/7/2018​