Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nam - Triển khai đẩy mạnh, mở rộng xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hoá và dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, sức khỏe sinh sản đến năm 2030

Tin Y tế Tin về công tác Dân số KHHGĐ  
Hà Nam - Triển khai đẩy mạnh, mở rộng xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hoá và dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, sức khỏe sinh sản đến năm 2030
Ngày 28/11/2019, Sở Y tế tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai đẩy mạnh, mở rộng xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hoá và dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, sức khoẻ sinh sản đến năm 2030.

Tới dự hội nghị:

Về phía Trung ương có đồng chí Phạm Hồng Quân - Giám đốc Ban quản lý Đề án 818 và các đồng chí trong Ban quản lý Đề án 818 Tổng cục Dân số - KHHGĐ.

Về phía địa phương có đồng chí Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên -Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo công tác Dân số và phát triển tỉnh và gần 900 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt các ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo UBND, lãnh đạo chủ chốt các ngành, đoàn thể của các huyện/ thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, và lãnh đạo các ngành, đoàn thể 100% xã, phường, thị trấn của tỉnh. Ngành Y tế có: Ban Giám đốc; trưởng, phó các phòng chức năng của Sở Y tế, lãnh đạo Công đoàn Ngành Y tế; Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách công tác dân số Trung tâm Y tế, Trưởng phòng Y tế các huyện, thành phố; Trưởng trạm y tế các xã, phường, thị trấn.

Với mục tiêu tăng cường khả năng tiếp cận phương tiện tránh thai, hàng hoá và dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho nhóm dân cư có nhu cầu và khả năng chi trả; chú trọng dự phòng, sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung tại cộng đồng theo phương thức xã hội hoá và huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội góp phần giảm gánh nặng ngân sách nhà nước, tính bền vững của công tác dân số và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Khải - Phó Giám đốc Sở Y tế triển khai Quyết định số 718/QĐ-BYT ngày 25/02/2019 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hoá và dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, sức khoẻ sinh sản đến năm 2030; Quyết định số 3619/QĐ-BYT ngày 16/8/2019 phê duyệt Dự án thử nghiệm mô hình xã hội hoá cung cấp sản phẩm, dịch vụ dự phòng và sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung tại cộng đồng đến năm 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao Dự án thử nghiệm mô hình xã hội hoá cung cấp sản phẩm, dịch vụ dự phòng và sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung tại cộng đồng. Đồng thời đồng chí cũng giao cho Sở Y tế và trực tiếp là Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh là cơ quan chủ trì trong việc tham mưu cho UBND tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai hiệu quả Đề án 818.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Hồng Quân - Giám đốc Ban quản lý Đề án 818 thuộc Tổng cục Dân số - KHHGĐ triển khai nội dung mở rộng hoạt động của Đề án và đại diện các công ty thuộc Ban quản lý Đề án triển khai các sản phẩm bảo vệ và nâng cao sức khoẻ trong phạm vi Đề án 818.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đc Nguyễn Trọng Khải - PGĐ Sở Y tế trình bầy các Quyết định của Bộ Y tế.JPG

Chuyên gia Đề án 818 Phạm Minh Tuấn giới triệu chương trình sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung.jpg