Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nam: Tổ chức Hội nghị triển khai công tác dân số trong tình hình mới

Tin Y tế Tin về công tác Dân số KHHGĐ  
Hà Nam: Tổ chức Hội nghị triển khai công tác dân số trong tình hình mới
Căn cứ Chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với Sở Y tế thực hiện công tác dân số và phát triển giai đoạn 2019 - 2023.

Ngày 27/5/2019, tại Hội trường lớn Khách sạn Mường Thanh Hà Nam, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác dân số trong tình hình mới cho hơn 500 đại biểu là: cán bộ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đại diện cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc, các đồng chí Báo cáo viên, tuyên truyền viên và BCH các Chi đoàn thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh. Dự Hội nghị có đồng chí Lại Văn Hanh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy, đồng chí Đặng Văn Thoảng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Nguyễn Trọng Khải - Phó Giám đốc Sở Y tế. 

Tại hội nghị, đồng chí Tạ Thị Hoa - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh đã triển khai các nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của BCH TW Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Chương trình hành động số 54-CTr/TU, ngày 31-01-2018 của Tỉnh ủy Hà Nam thực hiện NQ 21 của BCH TW Đảng. Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW, ngày 22-3-2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Quy định 102 của Bộ Chính trị; Triển khai Chương trình sức khỏe Việt Nam. Đồng thời tập huấn kỹ năng truyền thông trong công tác dân số.

Thông qua Hội nghị sẽ giúp cho cấp ủy các chi, đảng bộ, Báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nắm bắt các thông tin để chỉ đạo, triển khai có hiệu quả công tác dân số của tỉnh Hà Nam trong thời gian tới.
Một số hình ảnh hội nghị:

62.jpg

Đồng Chí Tạ Thị Hoa, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Hà Nam trực tiếp truyền thông tại hội nghị

63.jpg