Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai vắc xin bại liệt tiêm (IPV) trong tiêm chủng tại tỉnh Hà Nam

Chiến lược-Quy hoạch-Kế hoạch  
Kế hoạch triển khai vắc xin bại liệt tiêm (IPV) trong tiêm chủng tại tỉnh Hà Nam
Ngày 24/9/2018 Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 946/KH-SYT về việc triển khai vắc xin bại liệt tiêm (IPV) trong tiêm chủng tại tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết tại đây 946.pdf