Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾT LUẬN CỦA GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ tại Hội nghị giao ban định kỳ tháng 8 năm 2018

Tiếp cận thông tin Văn bản chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
KẾT LUẬN CỦA GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ tại Hội nghị giao ban định kỳ tháng 8 năm 2018
Ngày 27/8/2018, Sở Y tế tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ tháng 8 năm 2018; Hội nghị do PGS.TS.BS. Lê Quang Minh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế, chủ trì; Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Y tế, Trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Sở và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

​Sau khi nghe Thủ trưởng các đơn vị, Trưởng các phòng chuyên môn của Sở báo cáo tóm tắt kết quả triển khai nhiệm vụ trong tháng 8 năm 2018, dự kiến công việc trọng tâm trong tháng 9 năm 2018, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đề xuất kiến nghị với Sở để tháo gỡ khó khăn cho đơn vị; ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Ban giám đốc Sở; Giám đốc Sở Y tế có ý kiến kết luận như sau:

1. Trong tháng 8 năm 2018, các đơn vị trong Ngành đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ: Công tác rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy; dự thảo phân loại trạm y tế tuyến xã; xây dựng, hội thảo phương án về thực hiện cơ chế tự chủ ở một số đơn vị sự nghiệp; hoàn chỉnh đề án, trình UBND xem xét, quyết định việc sáp nhập Trung tâm Dân số-KHHGĐ với Trung tâm Y tế huyện, thành phố; công tác khám, chữa bệnh, dân số -KHHGĐ, phòng chống dịch bệnh, ...; góp phần cùng toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2018, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trong Ngành, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở tổ chức thực hiện một số nội dung công việc trọng tâm trong tháng 9 và thời gian tiếp theo, cụ thể như sau:

2.1. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị:

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - người lao động, nhất là các đơn vị thuộc diện sáp nhập, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy; yên tâm công tác, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường công tác quản lý và thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, trang thiết bị, công tác cán bộ theo đúng các quy định hiện hành.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, góp phần cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Chủ động xây dựng lịch trực và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh (ngày 02/9/2018).

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia diễn tập phòng thủ của tỉnh năm 2018.

- Rà soát lại thực trạng nhân lực và số lượng, cơ cấu, chủng loại đề nghị tuyển dụng viên chức năm 2018 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT- BNV và vị trí việc làm để có cơ sở xây dựng Kế hoạch tuyển dụng bác sĩ, dược sĩ đại học và các chủng loại viên chức khác báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Tuyệt đối không được bố trí hợp đồng lao động theo Nghị định 68 làm nhiệm vụ chuyên môn về y, dược.

- Rà soát, giải quyết những kiến nghị của cử tri về tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, thủ tục hành chính trong nhập viện, chuyển và xuất viện; quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập; chất lượng an toàn thực phẩm, đảm bảo nước sạch...

- Các cơ sở khám, chữa bệnh; nhất là các đơn vị: Bệnh viện Tâm thần, Trung tâm Giám định Y khoa, Trung tâm Pháp y: thực hiện nghiêm các quy chế chuyên môn, thủ tục giám định theo quy định hiện hành.

 

2.2. Giao đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế, phụ trách công tác dự phòng chỉ đạo:

- Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Y tế, khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch phân loại trạm y tế tuyến xã để xin ý kiến tham gia của Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố trước khi ban hành quyết định.

- Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Y tế, phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGĐ và Phòng Kế hoạch tài chính tham mưu cho lãnh đạo Sở, phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện việc sáp nhập Trung tâm Dân số-KHHGĐ với Trung tâm Y tế huyện, thành phố theo quyết định của UBND tỉnh.

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố triển khai nhân rộng việc quản lý các bệnh không lây nhiễm ở các trạm y tế tuyến xã có đủ điều kiện.

2.3. Giao Phòng Nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế:

Tham mưu cho lãnh đạo Sở ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị phục vụ về y tế trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2018.

2.4. Giao Phòng Kế hoạch tài chính thuộc Sở Y tế:

- Tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Sản – Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu cho lãnh đạo Sở chỉ đạo: Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ Dự án cải tạo trụ sở Bệnh viện Sản – Nhi tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý và Dự án xây dựng Phòng khám đa khoa Đồng Văn.  

- Tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Sở, chỉ đạo các đơn vị: Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Mắt khẩn trương hoàn thiện Đề án tự chủ kinh phí chi thường xuyên nộp về Sở Y tế trước ngày 31/8/2018 để xin ý kiến tham gia của các Sở, Ngành có liên quan trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.5. Giao Phòng Tổ chức cán bộ:

Phối hợp với các đơn vị trong ngành khẩn trương hoàn thành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 và kế hoạch bổ nhiệm vào ngạch bác sĩ (hạng III) và dược sĩ đại học (hạng III) đối với các cán bộ trong ngành là y sĩ và dược sĩ trung cấp đã được đào tạo có bằng tốt nghiệp bác sĩ, dược sĩ đại học đề nghị UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

2.6. Giao Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện, thành phố:

+ Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn; công tác quản lý tài chính; quản lý, xử dụng có hiệu quả các trang thiết bị được trang bị; điều tiết nhân lực theo vị trí việc làm ở các trạm y tế trên địa bàn... theo quy định để góp phần cho các trạm y tế hoàn thành nhiệm vụ được giao.

+ Chuẩn bị tiếp nhận Trung tâm Dân số-KHHGĐ trên địa bàn theo quyết định của UBND tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện, thành phố với Trung tâm Y tế huyện, thành phố.

Trên đây là những nội dung Kết luận tại Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 8 năm 2018 của Sở Y tế với thủ trưởng các đơn vị trong toàn Ngành. Đề nghị trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế căn cứ Kết luận, chỉ đạo/tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả./.

Tải văn bản tại đây 860.pdf