Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về dược, an toàn thực phẩm và mỹ phẩm tại Công ty cổ phần dược phẩm Á ...

Tiếp cận thông tin Thông tin khen thưởng, xử phạt, đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về dược, an toàn thực phẩm và mỹ phẩm tại Công ty cổ phần dược phẩm Á Đông
Ngày 18/2/2019 Sở Y tế có ban hành văn bản số 148/KL-SYT Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về dược, an toàn thực phẩm và mỹ phẩm tại Công ty cổ phần dược phẩm Á Đông
Xem chi tiết nội dung công văn tại đây 148.pdf