Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KHÔNG GÂY TÊ TỦY SỐNG KHI SINH MỔ TRONG NHIỀU TRƯỜNG HỢP

Tin Y tế Tin cần biết  
KHÔNG GÂY TÊ TỦY SỐNG KHI SINH MỔ TRONG NHIỀU TRƯỜNG HỢP
Đây là nội dung đáng chú ý nêu tại Công văn 3105/BYT-BM-TE chấn chỉnh việc sử dụng phương pháp vô cảm trong mổ lấy thai.

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế (kể cả bệnh viện ngoài công lập) KHÔNG sử dụng phương pháp GÂY TÊ TỦY SỐNG ở các sản phụ có nguy cơ dẫn đến tai biến như bệnh cảnh tắc mạch ối, ngừng tim, rối loạn đông máu, suy đa tạng. Cụ thể các sản phụ có rau tiền đạo, rau bong non, tiền sản giật nặng, sản giật…

Sở dĩ có yêu cầu này bởi trong 06 tháng đầu năm 2019, các địa phương vẫn để xảy ra nhiều trường hợp tai biến sản khoa, từ người mẹ cho đến trẻ sơ sinh đều có liên quan đến tai biến sau sinh bằng phương pháp gây tê tủy sống.

Ngoài ra, cũng tại Công văn này, Bộ còn yêu cầu các cơ sở có cung cấp dịch vụ đỡ đẻ phải thực hiện nghiêm Công văn 3614/BYT-BM-TE (thay thế bằng phương pháp gây mê nội khí quản với các sản phụ có tình trạng trên).

Đồng thời, rà soát, bổ sung, cập nhật các quy trình khám, chữa bệnh của cơ sở, nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, giảm thiểu tai biến sản khoa, giảm tử vong cho người mẹ và trẻ sơ sinh.

Công văn 3105/BYT-BM-TE ban hành ngày 04/6/2019.