Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngành Y tế khắc phục khó khăn thực hiện tốt công tác y tế 9 tháng đầu năm 2019

Tin Y tế Tin hoạt động  
Ngành Y tế khắc phục khó khăn thực hiện tốt công tác y tế 9 tháng đầu năm 2019
Trong 9 tháng đầu năm 2019, Ngành Y tế đã chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong công tác bảo vệ, chăm sóc,  nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số kế hoạch hóa gia đình.

                             

Toàn Ngành đã chủ động, kịp thời trong công tác phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Triển khai một số vắc xin mới, như: ComBe Five; IPV trong chương trình tiêm chủng mở rộng đảm bảo an toàn, không xảy ra các trường hợp tai biến nặng do tiêm chủng. Các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế như: Phòng chống bệnh lao, phong, sức khỏe tâm thần... được thực hiện có hiệu quả; Triển khai tốt công tác thường trực, cấp cứu phục vụ Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2019.

Đặc biệt, chất lượng khám, chữa bệnh tại các tuyến được nâng lên. Nhiều kỹ thuật mới tiếp tục được triển khai, như: Chụp mạch và can thiệp tim mạch, phát triển nhiều kỹ thuật nội soi chuyên sâu, điều trị tắc mạch máu não giai đoạn cấp bằng thuốc tiêu sợi huyết; Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ; xét nghiệm mô bệnh học chẩn đoán các bệnh lý khối u; Đẩy mạnh việc thực hiện các đề án cải tiến chất lượng bệnh viện đã tiến hành trong năm 2017, năm 2018 và xây dựng và triển khai thực hiện đề án cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2019. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho người nghèo, người cận nghèo, trẻ em, các đối tượng chính sách. Duy trì công tác kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập, thực hiện rà soát về tổ chức và hoạt động của các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn toàn tỉnh. Do đó, trên địa bàn toàn tỉnh không xảy ra sai sót lớn về chuyên môn, kỹ thuật trong khám chữa bệnh và điều trị. Trong 9 tháng đầu năm, tổng số bệnh nhân đến khám bệnh tuyến tỉnh được 258.904  lần (đạt 76,2% KH); tuyến huyện: 260.884 (đạt 75,4% KH). Công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe được triển khai thực hiện tích cực. Công tác dân số KHHGĐ, an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được chú trọng thực hiện, chất lượng dân số từng bước được cải thiện...

Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, trong thời gian tới, cán bộ, thầy thuốc, nhân viên y tế trong toàn Ngành đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức của người cán bộ y tế trong phục vụ người bệnh. Các đơn vị trong Ngành Y tế tiếp tục sắp xếp hệ thống y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả cả về tổ chức bộ máy và nhân lực. Thực hiện công tác giám sát dịch, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, khống chế không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh. Triển khai tốt công tác giám sát, thanh kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở cả 3 tuyến: tỉnh, huyện, xã. Đồng thời, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị mới được mua sắm. Tăng cường công tác kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền dân tộc. Duy trì hiệu quả hoạt động và từng bước nâng cao chất lượng công tác DS - KHHGĐ; đáp ứng đầy đủ, kịp thời, an toàn việc cung cấp các dịch vụ KHHGĐ cho các đối tượng. Khống chế sự gia tăng tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh...​