Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người bệnh BHYT được trả lại tiền thuốc tự mua ngoài

Tin Y tế Tin cần biết  
Người bệnh BHYT được trả lại tiền thuốc tự mua ngoài
Để ngăn chặn việc trục lợi quỹ BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan phải thực hiện theo Công văn số 3328/BHXH-GĐB

Theo đó, ngày 09/9/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 10 yêu cầu các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan phải nghiêm túc và quán triệt thực hiện các nội dung sau để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT):

- Trả lại cho người bệnh BHYT các khoản thu không đúng quy định thuộc phạm vi quyền lợi được hưởng BHYT, chi phí thuốc, vật tư y tế không cung ứng đủ để người bệnh phải tự mua;

- Đề nghị công khai, minh bạch danh mục và giá dịch vụ y tế gồm cả phần thu thêm của người bệnh;

- Tăng cường giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT, kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp gian lận; Kiểm tra và báo cáo các trường hợp đề nghị thanh toán dịch vụ kỹ thuật bất thường;

- Chủ động thông báo, phối hợp với Sở Y tế thanh tra, kiểm tra khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT. Đặc biệt là sau khi phát hiện có dấu hiệu lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc khống, cấp thuốc không đủ cho người bệnh…

Công văn này được ban hành ngày 11/9/2019.​


Thanh Hội (theo Luatvietnam.vn)