Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người dân có quyền đòi hỏi nâng cao chất lượng dịch vụ công

Tuyên truyền, Phổ biến Cải cách hành chính  
Người dân có quyền đòi hỏi nâng cao chất lượng dịch vụ công
"Nhân dân có quyền đòi hỏi việc nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, Nhà nước cũng nắm bắt được các bất cập, vướng mắc, cản trở quá trình cải cách thủ tục hành chính để có giải pháp cung cấp dịch vụ ngày càng tốt hơn phục vụ nhân dân” – đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ngày 11/9.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Chính phủ được ban hành với nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, thể hiện sự thay đổi cơ bản về quan điểm quản lý là phục vụ nhân dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nêu rõ, cần nghiêm túc xử lý các phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC. Thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết TTHC. Có các giải pháp khen thưởng, động viên kịp thời đối với công chức, viên chức được đánh giá cao trong giải quyết TTHC và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định.

Đẩy mạnh việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, đặc biệt thông qua chức năng của Cổng dịch vụ công trực tuyến cấp bộ, tỉnh.

Các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh việc xây dựng các dịch vụ công mức độ 3, 4 theo danh mục dịch vụ công đã được phê duyệt tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ngoài danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì phải bảo đảm các tiêu chí thực hiện trực tuyến và có số lượng hồ sơ giao dịch lớn. Việc xây dựng dịch vụ công phải lấy người sử dụng làm trung tâm, bảo đảm tính thân thiện, đơn giản, dễ sử dụng.

“Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân để thực hiện có hiệu quả các giao dịch trực tuyến như thành phố Hồ Chí Minh cần có giải pháp để nhân dân các quận trung tâm Thành phố sử dụng các giao dịch trực tuyến ngày càng nhiều hơn. Nhân dân có quyền đòi hỏi việc nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, Nhà nước cũng nắm bắt được các bất cập, vướng mắc, cản trở quá trình cải cách TTHC để  có giải pháp cung cấp dịch vụ ngày càng tốt hơn phục vụ nhân dân”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Theo đó, việc nâng cao chất lượng giải quyết TTHC là giải pháp nhanh và hiệu quả để thực hiện mong muốn phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thể hiện đúng quan điểm về Chính phủ phục vụ.​


baochinhphu.vn