Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 231/QĐ-SYT ngày 21/6/2019 về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2019 của Sở Y tế Hà Nam

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH  
Quyết định 231/QĐ-SYT ngày 21/6/2019 về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2019 của Sở Y tế Hà Nam
Xem chi tiết nội dung tại đây 231.pdf