Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề dược

Tiếp cận thông tin Văn bản chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề dược
Ngày 29/8/2018 Sở Y tế ban hành Quyết định số 468/QĐ-SYT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề dược
Xem chi tiết Quyết định 468 tại đây 468.pdf