Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ công tác triển khai ứng dụng CNTT kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc trên địa b...

Tiếp cận thông tin Văn bản chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Quyết định QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ công tác triển khai ứng dụng CNTT kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh
Ngày 30/8/2018 Sở Y tế ban hành Quyết định số 472/QĐ-SYT về việc thành lập Tổ công tác triển khai ứng dụng CNTT kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh
​Xem chi tiết Quyết định tại đây 472.pdf