Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc công bố công khai dự toán bổ sung kinh phí cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế để thực hiệ...