Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển và công nhận danh sách trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực...