Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn công tác dân số trong tình mới và chăm sóc sức khỏe chủ động

Tin Y tế Tin về công tác Dân số KHHGĐ  
Tập huấn công tác dân số trong tình mới và chăm sóc sức khỏe chủ động
Để phát huy vai trò của nông dân trong việc thực hiện công tác dân số, Sở Y tế và Hội Nông dân tỉnh Hà Nam đã ký Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân số trong tình hình mới giai đoạn 2019 - 2023.

Ngày 18/6/2019, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh tập huấn công tác dân số trong tình mới và chăm sóc sức khỏe chủ động trong Chương trình sức khỏe Việt Nam cho cán bộ nông dân chủ chốt của huyện Lý Nhân. Các đại biểu đã nhiệt tình thảo luận và đề nghị Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh thường xuyên tập huấn các nội dung của công tác dân số cho cán bộ nông dân các cấp.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

hnd1.jpg

HND12.jpg