Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn cung cấp thông tin về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh cho các nhà hoạch định chính sách, đại biểu ...

Tin Y tế Tin về công tác Dân số KHHGĐ  
Tập huấn cung cấp thông tin về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh cho các nhà hoạch định chính sách, đại biểu dân cử và đại diện các cơ quan quản lý, ban, ngành, đoàn thể năm 2019
Trong 02 ngày (02, 03/10/2019), tại Hà Nam, Tổng cục Dân số tổ chức hội nghị tập huấn cung cấp thông tin về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh cho các nhà hoạch định chính sách, đại biểu dân cử và đại diện các cơ quan quản lý, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Hà Nam năm 2019”.

Đại biểu Tổng cục Dân số có BS. Mai Xuân Phương - Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông - Giáo dục.

Đại biểu địa phương có TS Nguyễn Trọng Khải - Phó Giám đốc Sở Y tế cùng hơn 160 đại biểu đại diện các nhà hoạch định chính sách, đại biểu dân cử, đại diện các cơ quan quản lý, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ làm công tác dân số tỉnh, huyện, xã.

TS Nguyễn Trọng Khải - Phó Giám đốc Sở Y tế đã phát biểu cảm ơn lãnh đạo Tổng cục Dân số, lãnh đạo các vụ thuộc Tổng cục đã quan tâm đến công tác dân số của tỉnh Hà Nam trong những năm qua; đồng chí cũng cảm ơn lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã tích cực phối hợp đồng bộ với ngành Y tế trong việc triển khai các hoạt động của công tác Y tế - Dân số. Trong thời gian tới mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Tổng cục Dân số, của các sở, ban, ngành, đoàn thể để công tác dân số của tỉnh Hà Nam ngày càng phát triển.

Tại lớp tập huấn, BS Mai Xuân Phương - Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông - Giáo dục, Tổng cục Dân số đã cung cấp các thông tin về thực trạng, nguyên nhân, hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh gây ra ở một số nước trong khu vực châu Á và Việt Nam cũng như của tỉnh Hà Nam. Đồng thời các đại biểu thảo luận về những nội dung liên quan đến vấn đề dân số và phát triển mà Việt Nam sẽ phải đối mặt từ nay cho đến năm 2030.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

1.jpg
2_.jpg
72196107.jpg