Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn triển khai sử dụng phần mềm eCDS - MMS cho cán bộ y tế

Tin Y tế Tin hoạt động  
Tập huấn triển khai sử dụng phần mềm eCDS - MMS cho cán bộ y tế
Trong 2 ngày 17 và 18/10/2019, Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức Tập huấn triển khai sử dụng phần mềm eCDS - MMS cho cán bộ y tế làm công tác báo cáo sốt rét của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Y tế 06 huyện/thành phố.

Tại buổi tập huấn, các học viên được giới thiệu về hệ thống quản lý, giám sát bệnh truyền nhiễm trực tuyến; các tính năng và cách truy cập hệ thống; giám sát ưu tiên trong loại trừ sốt rét; vai trò, trách nhiệm, thời hạn thu thập thông tin trường hợp bệnh; cách nhập, xuất và xác nhận thông tin điều tra trường hợp bệnh, tổng quan ổ bệnh, danh sách ổ bệnh trong hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm trực tuyến. Đặc biệt, các học viên còn được giảng viên của Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương hướng dẫn thực hành sử dụng hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm trực tuyến và cách làm báo cáo tháng, báo cáo tổng hợp về tình hình bệnh sốt rét.

Thông qua buổi tập huấn, nhằm giúp các cán bộ y tế làm công tác báo cáo thực hiện và sử dụng thuần thục phần mềm hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm trực tuyến. Bên cạnh đó, phần mềm này còn giúp nhân viên y tế chỉ cần báo cáo trường hợp bệnh 1 lần cho cả 2 hệ thống, đảm bảo được tính chính xác trong báo cáo trường hợp bệnh.​