Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Y tế tại tại Hội nghị giao ban định kỳ tháng 5 năm 2019

Tiếp cận thông tin Văn bản chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Y tế tại tại Hội nghị giao ban định kỳ tháng 5 năm 2019
Ngày 29/5/2019, Sở Y tế tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ tháng 4 năm 2019; Hội nghị do PGS.TS. Lê Quang Minh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế chủ trì. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Y tế, Trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Sở, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.