Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Y tế tại tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống bệnh không lây nhiễm năm 2018 ...

Tiếp cận thông tin Văn bản chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Y tế tại tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống bệnh không lây nhiễm năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019
Ngày 25/4/2019, Sở Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống bệnh không lây nhiễm năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 dưới sự chủ trì của  PGS.TS. Lê Quang Minh,  Giám đốc Sở Y tế.
Xem chi tiết kết luận tại đây 508.pdf